top of page

Zihinsel Sağlık ile Kalp Hastalığı Arasındaki Derin Bağlantı

Yeni araştırmalar, depresyon ve anksiyetenin kardiyovasküler risk faktörlerinin başlangıcını hızlandırarak kalp hastalığına olan etkileyici bağlantısını vurguluyor. İki ön çalışmadan elde edilen bulgular, psikolojik durumların sadece zihni etkilemekle kalmayıp aynı zamanda fiziksel sağlık üzerinde de somut etkilere sahip olabileceğini gösteriyor, bu da potansiyel olarak kalp krizi veya felce yol açabilir. Bu çalışmalar, depresyon ve anksiyetesi olan bireylerde yüksek tansiyon ve diyabet gibi risk faktörlerinin hızlandığını gösteriyor ve mental sağlık sorunları olan bireyler için erken ve sık kardiyovasküler taramaların önemini vurguluyor.


Anahtar Bilgiler:

1. Anksiyete ve depresyon, kardiyovasküler hastalık risk faktörlerinin gelişimini ortalama altı ay öne çekerek hızlandırabilir.

2. Depresyon veya anksiyetesi olan kişilerin büyük kalp krizi ve felç gibi majör kardiyovasküler olaylara yaklaşık %35 daha fazla risk altında olduğu görülmüştür.

3. Yüksek bir birikmiş stres, ateroskleroz için %22 ve genel kardiyovasküler hastalık için %20 artmış bir riskle ilişkilidir, geleneksel risk faktörlerinden bağımsız olarak.


Kalp ve zihin güçlü bir şekilde bağlantılıdır; depresyon, anksiyete ve kronik stres, kalp sağlığı için risk oluşturur. Bu, Amerikan Kalp Derneği'nin Bilimsel Oturumları‘nda sunulmuş olan iki ön çalışmada vurgulanmıştır. Zihinsel sağlık koşulları, depresyon, anksiyete ve stresin kalp sağlığı için riskleri artırdığı bilinmektedir ve bu iki yeni çalışmada araştırmacılar, bir kişinin zihinsel durumunun kalp sağlığını ne kadar etkilediğini ölçmüştür.


"Psikolojik sağlık ile kardiyovasküler hastalık riski arasında net ilişkiler bulunmaktadır. Bu çalışmalar, negatif psikolojik sağlığın kalp ve beyin hastalığı riskini nasıl artırabileceği konusundaki veri yığınımıza katkıda bulunuyor." - Dr. Glenn N. Levine


Depresyon ve anksiyete, kardiyovasküler hastalıkların hızlı gelişimine nasıl katkıda bulunur: kardiyovasküler olay riskinin artmasına yol açan mekanizma (MDP274)


İlk çalışma, mental durumun kalp sağlığını nasıl etkilediğini inceledi. Araştırmacılar, anksiyete ve depresyonun yeni kardiyovasküler hastalık risk faktörlerinin gelişimini hızlandırdığını buldu.


- Araştırma başkanı Giovanni Civieri, "Depresyon ve anksiyetenin kalp krizi ve felç gibi kardiyovasküler hastalık riskini artırdığı bilinmesine rağmen, bu arka plandaki mekanizma tam olarak bilinmiyor" dedi.

- Çalışmaya katılanların %38'i, takip süresi boyunca yüksek tansiyon, yüksek kolesterol veya Tip 2 diyabet gibi yeni bir kardiyovasküler risk faktörü geliştirdi.

- Daha önce anksiyete veya depresyon teşhisi konulan katılımcılar, bu sorunları olmayanlara göre risk faktörü geliştirmeleri konusunda ortalama altı ay daha erken bir süre gösterdi.

- Depresyon ve anksiyete, kalp krizi veya felç gibi büyük kardiyovasküler olay riskini yaklaşık %35 artırdı.

- Depresyon ve/veya anksiyete ile büyük kalp ve felç olayları arasındaki %40'lık ilişki, kardiyovasküler hastalık risk faktörlerinin hızlanmış gelişimi tarafından açıklanmıştır.

- Yüksek stres duyarlılığına sahip kişiler, genetik analize göre, genellikle (genellikle genetik bir belirteç olan nörotikizm için poligenik risk skoru) kardiyovasküler risk faktörü geliştirdi.


Bulgular, depresyon ve anksiyetenin beyinde değişikliklere neden olabileceğini ve bunun da vücutta artmış inflamasyon ve yağ birikimine gibi etkilere yol açabileceğini öne sürüyor. Bu bulgular, depresyon ve anksiyetesi olan bireylerin kardiyovasküler risk faktörleri için daha sık tarama yapmalarının önemini vurgular.


Kümülatif algılanan stresin kardiyovasküler risk faktörleri ve sonuçları ile ilişkisi: Dallas Heart Study bulguları (MDP100)


İkinci, bağlantısız bir çalışmada araştırmacılar, Dallas Heart Study'de kardiyovasküler hastalığı olmayan yetişkinlerin tamamladığı anketlere verilen yanıtları inceleyerek kümülatif stresin kalp ve beyin sağlığı üzerindeki etkilerini keşfettiler.


- Lider yazar Ijeoma Eleazu, "Bu benzersiz çalışma, kümülatif stres skorumuzun ve alt bileşenlerinin kardiyovasküler risk faktörleri üzerindeki ilişkilerini daha iyi anlamak amacıyla bir girişim olarak, bu ilişkiyi multidisipliner bir şekilde inceleyen ilk çalışma olduğunu söyledi.


- Bir ay boyunca, araştırmacılar genelleştirilmiş günlük stresi, psikososyal stresi (psikolojik veya sosyal işlevsellikle ilgili tehditlere neden olan stresi), finansal stresi ve mahalle algılanan stresini içeren bir "kümülatif stres skoru" oluşturdu.


- Bu yeni skor, bilinen kardiyovasküler hastalık risk faktörleri (yüksek tansiyon, Tip 2 diyabet, sigara içme ve yüksek kolesterol) ve gelir ile eğitim için ayarlamalar yapıldığında bile, kardiyovasküler hastalığın gelişimi ile güçlü ve anlamlı bir şekilde ilişkilendirildi.


- Stres seviyelerinin yüksek olması, ateroskleroz riskinde %22 ve genel kardiyovasküler hastalık riskinde %20 artışla ilişkilendirildi.


- Kumulatif stres skorları, kadınlar arasında, 18-45 yaş arasındaki bireylerde, düşük gelir ve eğitim seviyelerine sahip bireylerde ve kendini siyah veya hispanik olarak tanımlayan yetişkinlerde daha yüksekti.


Bu analiz, sürekli stresin kalp ve beyin sağlığını iki şekilde kötüleştirdiğini gösteriyor: fiziksel sağlığı doğrudan etkileyerek ve sigara içme ve sedanter yaşam tarzı gibi kötü yaşam tarzı alışkanlıklarını artırarak. Önceki araştırmalar, kronik stresin kortizol gibi stres hormonlarının yükselmesine neden olabileceğini ve bu da kan şekeri seviyelerini, iltihaplanmayı ve kalbi etkileyen diğer biyolojik reaksiyonları etkileyebileceğini göstermiştir.


Bu araştırma, hastaların stres seviyeleri hakkında doktorlarıyla daha fazla konuşmalarını ve doktorların hastalarının yüksek bir stres yükünü taramalarını daha fazla yapmalarını önermektedir. Bu şekilde, kötü sonuçlara karşı birlikte çalışabiliriz.
46 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page