top of page

Müşteri Aydınlatma Metni

1.GİRİŞ
İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi uyarınca, Mental Masking Eğitim Danışmanlık Limited Şirketi  (“VERİ SORUMLUSU”) tüzel kişiliğinin topladığı kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilgili kişilerin aydınlatılması amacı ile hazırlanmıştır. 


VERİ SORUMLUSU, kişisel verilerin işlenmesi, korunması ve güvenliği hususuna azami hassasiyet ve gayret göstermektedir.
Kişisel veriler VERİ SORUMLUSU tarafından her türlü işitsel, yazılı, görsel ya da elektronik yöntemlerle toplanabilecektir.
Bu kapsamda ve Kanun gereğince ilgili kişilerin kişisel verileri VERİ SORUMLUSU tarafından Kanunda sayılan genel ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilmesi gereken iş ve işlemler için Veri Sorumlusu sıfatıyla işlenebilecektir.

II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLAMA YÖNTEMİ:
Kişisel verileriniz, web sitemiz, sosyal medya platformları ve çerezler aracılığıyla yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.
Mental Masking, hizmetlerini sunmak ve içeriğin bireysel ihtiyaç ve ilgilere uyumunu sağlamak için çerez kullanmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Çerez Politikamızı  inceleyebilirsiniz.

III. KİŞİSEL VERİ KATEGORİLER:
Kimlik Verileriniz: İsim, soy isim, cinsiyet, T.C. kimlik numarası, vergi numarası ve vergi dairesi, ülke
İletişim Verileriniz: cep telefonu numarası, e-posta
Lokasyon Verileriniz: Konum bilgileri
Finans Verileriniz: kredi kartı kullanım bilgisi, fatura bilgileri
Müşteri İşlem Verileriniz: Satın alınan hizmet bilgisi, ödeme kayıtları, alışveriş geçmişi, ticari elektronik ileti izni, faydalanılan kampanyalar
Pazarlama Verileriniz : Çerez kayıtları, kullanıcıların geçmişte yaptığı işlemler, hedefleme, alışkanlık ve beğenilere ilişkin kayıtlar
Hukuki İşlem Verileriniz:   Talep ve şikayet kayıtları, ticari elektronik ileti izni, hukuki işlem dosyası kayıtları, ihtarnameler, adli ve idari makamlarla yazışmalardaki bilgiler
İşlem Güvenliği Verileriniz:  IP Adresi, şifre bilgileri, trafik verileri, web sitesi giriş çıkış bilgileri, kullanıcı adı bilgileri
Risk Yönetimi Verileri: IP adresi, şifre ve kullanıcı adı bilgileri


IV. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ:
Kişisel verilerinizi hangi amaçlar ile ve hangi hukuki sebeplere dayanarak işlediğimize ilişkin bilgileri aşağıda bilgilerinize sunarız:
1.    Web sitesi üzerinden işlem yapan kullanıcıların bilgilerinin teyit edilmesi  
İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik,   İletişim, İşlem Güvenliği Verisi, Risk yönetimi Verisi
Hukuki Sebepler: i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii)  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii)  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv)  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve v)  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
2.    Kullanıcıların web sitesi aracılığıyla kullanıcılar ile hizmetin ifasına yönelik iletişim kurulabilmesi
İşlenen Kişisel Veriler:  Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem
Hukuki Sebepler : ,   i)   Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,   ii)   Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iii)   Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması  ve  i v)   İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
3.    Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdedilen sözleşmelerin koşulları ve güncel durumu ile ilgili iletişime geçilmesi, gerekli bilgilendirmelerin yapılabilmesi
İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, Finans, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem
Hukuki Sebepler: i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii)  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii)  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv)  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
4.    Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleine göre yapılan sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifa edilmesi ve hakların kullanılması  
İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, Finans, İletişim, Lokasyon, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem Verisi
Hukuki Sebepler: i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii)  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii)  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv)  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve v)  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
5.    Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kullanıcıların üyelik haklarından yararlandırılması
İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, İşlem Güvenliği Verisi, Risk Yönetimi Verisi
Hukuki Sebepler: i)  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ii)  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iii)  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve i v)  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
6.    Satın almaya ilişkin fatura ve muhasebe kayıtlarının oluşturulması
İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, Finans, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem
Hukuki Sebepler : i)   Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii)  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii)  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv)  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve v)  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
7.    Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi
İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, Finans, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem
Hukuki Sebepler: i)   Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii)  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii)  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv)  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve v)  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
8.    Kullanıcılara sunulan hizmetlerimizin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, iş geliştirme süreçlerinin yürütülmesi
İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Pazarlama Verisi
Hukuki Sebepler:   İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
9.    Yetkili makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması
İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, Finans, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, İşlem Güvenliği Verisi, Pazarlama Verisi, Risk Yönetimi Verisi
Hukuki Sebepler:  i)   Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii)  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iii)  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve i v)  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
10.    Kullanıcıların ilgi alanlarını dikkate alarak kullanıcıları ilgilenebilecek kampanyalar hakkında bilgi verilmesi ve kampanyaların aktarılması
İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Pazarlama Verisi
         Hukuki Sebepler: Açık rıza
11.    Pazar analizi, hedefleme, profilleme ve analiz çalışmaları yapılarak kullanıcıların özel tercihlerine ve ilgi alanlarınıza yönelik reklam, pazarlama ve promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi
İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Pazarlama Verisi, İşlem Güvenliği Verisi, Risk Yönetimi Verisi
Hukuki Sebepler: Açık rıza
12.    Web sitesinde işlem yapan kullanıcıların deneyiminin iyileştirilmesi, hizmetlerin bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, kullanıcı memnuniyetinin sağlanabilmesine yönelik aktivitelerin yürütülmesi ve anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlenmesi
İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği Verisi, Pazarlama Verisi, Risk Yönetimi Verisi
Hukuki Sebepler: Açık rıza
13.    Kullanıcılara tanıtım, pazarlama, reklam, kampanya ve kutlama amaçları ile ticari elektronik ileti gönderilebilmesi
Kişisel Veriler : Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Pazarlama Verisi
Hukuki Sebepler: Açık Rıza
14.    Kullanıcıların talep, öneri ve şikayetlerinin değerlendirilebilmesi
İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, İşlem Güvenliği Verisi, Risk Yönetimi Verisi
Hukuki Sebepler: i)  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ii)  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve iii)  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
15.    Hizmetlerimizi kullanırken bilgi ve işlem güvenliğinin sağlanması
İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, İşlem Güvenliği Verisi, Risk Yönetimi Verisi
Hukuki Sebepler:  i)   Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii)  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii)  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv)  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve v)  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
16.    Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, Finans, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, İşlem Güvenliği Verisi, Pazarlama Verisi, Risk Yönetimi Verisi
Hukuki Sebepler:  i)   Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii)  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii)  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv)  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve v)  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
17.    İş faaliyetlerimizin yürütülmesi ve denetimi, hizmetlerimizin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi
İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, Finans, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, İşlem Güvenliği Verisi, Pazarlama Verisi, Risk Yönetimi Verisi)
Hukuki Sebepler:  i)   Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii)  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii)  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv)  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve v)  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
18.    Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanılabilmesi
İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, Finans, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, İşlem Güvenliği Verisi, Pazarlama Verisi, Risk Yönetimi Verisi
Hukuki Sebepler:  i)   Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii)  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii)  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv)  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve v)  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması


V. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARMA AMAÇLARI
Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi amacıyla Kanun’a uygun olarak aşağıdaki yurt içi ve yurt dışında bulunan alıcılara aktarılabilecektir:
•     Kullanıcılara hizmet verilebilmesi için psikologlara
•     Ödeme işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla anlaşmalı olduğumuz ödeme kuruluşları, bankalar ve Bankalararası Kart Merkezine
•     Kullanıcı onayına istinaden ticari elektronik ileti gönderilebilmesi ve bu kapsamda reklam, kampanya ve tanıtım faaliyetlerini yürütebilmemiz amacıyla anlaşmalı olduğumuz iş ortaklarına
•     Kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi ve kullanıcı memnuniyetini sağlayabilmek için pazarlama faaliyetleri kapsamında yurt içi ve yurt dışında bulunan çeşitli ajans, reklam şirketleri, pazar araştırması şirketleri ve anket şirketlerine
•     İstatiksel ve teknik hizmetlerin sağlanabilmesi için hizmet sağlayıcısı firmalara
•     Faaliyetlerimizi ve iş geliştirme süreçlerimizin yürütülebilmesi için işbirliği yaptığımız yurt içi ve yurt dışında bulunan program ortağı kuruluşlar ve sosyal paylaşım sitelerine
•     Kişisel verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurt içi ve yurt dışında bulunan iş ortaklarımıza
•     Web sitesi için teknolojik alt yapı, server hizmeti, e-posta hizmeti ve çerez hizmeti alınan yurt içi ve yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcısı firmalara
•     Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacı ile denetim şirketleri, avukatlar, yetkili kurum ve kuruluşlara
     
VI. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kullanıcılar, KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi mentalmasking@yandex.com mail adresine adresine iletebilirler.
Taleplerinizi Mental Masking’e iletmeniz durumunda Mental Masking talebinizi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, ayrıca bir maliyet doğması halinde, Mental Masking'in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.
Ayrıca bizlere kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için mentalmasking@yandex.com e-posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.


VII. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ’NDE YAPILABİLECEK DEĞİŞİKLİKLER:
Mental Masking işbu Aydınlatma Metni’ni her zaman güncelleme hakkını saklı tutar. Mental Masking tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin web sitesinde yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

KVKK AYDINLATMA METNİ

ÇEREZ POLİTİKASI KAPSAMI

1. Giriş
Bu Çerez Politikası (''Politika''), mentalmasking.org tarafından veya onlar adına yürütülen tüm internet siteleri için geçerlidir. mentalmasking.org tarafından yönetilen tüm internet siteleri ile mobil uygulamalarda bu platformları kullanan/ziyaret eden kişiler için geçerlidir.

 

2. Çerezler ve Amaçları
2.1 Çerez Nedir ve Kullanım Amaçları:
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından bilgisayarınızda tutulan dosyalardır. Bu dosyalar, internet sitelerinin kullanıcılar tarafından daha verimli kullanılmasını amaçlar. Kişisel ihtiyaçlara uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi sunmak, kullanıcı alışkanlıklarına göre geliştirmelerde bulunmak ve reklam faaliyetlerini yürütmek amacıyla kullanılır.

 

3. Çerez Kategorileri
3.1 Zorunlu Çerezler:
Internet sitesinin çalışması için zorunlu olan çerezlerdir. Bu çerezler, internet sitesini etkili ve kolay kullanabilmeniz için gerekli ve önemlidir.

3.2 Analitik ve Reklam Çerezleri:
Trafik takibi, reklam yönlendirmeleri, analitik değerlendirmeler ve pazarlama faaliyetlerini yönetmek amacıyla kullanılır. Bu çerezler, kullanıcıların internet sitelerini daha etkili ve kolay kullanabilmesi için önemlidir.

4. Çerez Ayarları ve Kontrolü
Çerez ayarları, internet sitesi üzerinde kullanıcıların tercihlerine göre kişiselleştirilmiş deneyim yaşamalarına olanak tanır. Internet sitesi ziyaretçileri, çerez ayarlarını kontrol edebilir, çerezleri silebilir ve çerez kaydedilmesini/yerleştirilmesini engelleyebilir.

5. Çerezlerin Silinmesi ve Engellenmesi
5.1 Internet Explorer:

Ayarlar'dan İnternet Seçenekleri'ne gidin.
Gizlilik sekmesine tıklayın ve tüm tanımlama bilgilerini engellemek için Ayarlar'a gidin.
5.2 Microsoft Edge:

Ayarlar'da "Temizlenecek Öğeleri Seç"e tıklayın ve temizlemek istediğiniz bölümleri seçin.
5.3 Google Chrome:

Ayarlar'dan Çerezler'e tıklayın.
Silmek istediğiniz çerez(ler)i seçip Sil'e tıklayın.
5.4 Mozilla Firefox:

Ayarlar'dan Çerezler'e tıklayın.
Silmek istediğiniz çerez(ler)i seçip Sil'e tıklayın.
5.5 Safari:

Tercihler'den Gizlilik'e gidin.
Web Sitesi Verileri'ne tıklayın ve çerezleri seçerek Sil veya Tümünü Sil'e tıklayın.
Bu ayarlar, çoğu internet tarayıcısı üzerinden uygulanabilir.

GİZLİLİK TAAHHÜTÜMÜZ

Mental Masking olarak, müşterilerimizin gizliliğine verdiğimiz önemi en üst düzeyde tutuyoruz. Sitemizi ziyaret ettiğinizde paylaştığınız bilgilerin gizliliği ve güvenliği, işimizin temel değerleridir. Gizlilik politikamız, hangi tür bilgileri topladığımızı, bu bilgileri nasıl kullandığımızı ve paylaştığımızı ayrıntılı bir şekilde açıklamaktadır.

Ayrıca, web sitemizin güvenliği konusunda hassasız. Sizinle olan etkileşimlerinizde, kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak adına en son teknoloji ve güvenlik önlemlerini kullanıyoruz. Bu, online deneyiminizi korumak ve gizliliğinizi güvence altına almak için tasarlanmış bir çerçevedir.

Mental Masking olarak, müşterilerimize sağladığımız hizmetlerin yanı sıra verilerinizin korunması konusunda da kararlıyız. Bize duyduğunuz güvenin farkındayız ve bu güveni sarsmadan, her bir müşterimizin gizliliğini ve güvenliğini en üst düzeyde tutmak için çaba sarf ediyoruz.


Daha detaylı bilgi almak için “bizimle iletişime geçebilirsiniz”.

bottom of page