top of page

Müşteri Aydınlatma Metni

1.GİRİŞ
İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi uyarınca, Mental Masking Eğitim Danışmanlık Limited Şirketi  (“VERİ SORUMLUSU”) tüzel kişiliğinin topladığı kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilgili kişilerin aydınlatılması amacı ile hazırlanmıştır. 


VERİ SORUMLUSU, kişisel verilerin işlenmesi, korunması ve güvenliği hususuna azami hassasiyet ve gayret göstermektedir.
Kişisel veriler VERİ SORUMLUSU tarafından her türlü işitsel, yazılı, görsel ya da elektronik yöntemlerle toplanabilecektir.
Bu kapsamda ve Kanun gereğince ilgili kişilerin kişisel verileri VERİ SORUMLUSU tarafından Kanunda sayılan genel ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilmesi gereken iş ve işlemler için Veri Sorumlusu sıfatıyla işlenebilecektir.

II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLAMA YÖNTEMİ:
Kişisel verileriniz, web sitemiz, sosyal medya platformları ve çerezler aracılığıyla yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.
Mental Masking, hizmetlerini sunmak ve içeriğin bireysel ihtiyaç ve ilgilere uyumunu sağlamak için çerez kullanmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Çerez Politikamızı  inceleyebilirsiniz.

III. KİŞİSEL VERİ KATEGORİLER:
Kimlik Verileriniz: İsim, soy isim, cinsiyet, T.C. kimlik numarası, vergi numarası ve vergi dairesi, ülke
İletişim Verileriniz: cep telefonu numarası, e-posta
Lokasyon Verileriniz: Konum bilgileri
Finans Verileriniz: kredi kartı kullanım bilgisi, fatura bilgileri
Müşteri İşlem Verileriniz: Satın alınan hizmet bilgisi, ödeme kayıtları, alışveriş geçmişi, ticari elektronik ileti izni, faydalanılan kampanyalar
Pazarlama Verileriniz : Çerez kayıtları, kullanıcıların geçmişte yaptığı işlemler, hedefleme, alışkanlık ve beğenilere ilişkin kayıtlar
Hukuki İşlem Verileriniz:   Talep ve şikayet kayıtları, ticari elektronik ileti izni, hukuki işlem dosyası kayıtları, ihtarnameler, adli ve idari makamlarla yazışmalardaki bilgiler
İşlem Güvenliği Verileriniz:  IP Adresi, şifre bilgileri, trafik verileri, web sitesi giriş çıkış bilgileri, kullanıcı adı bilgileri
Risk Yönetimi Verileri: IP adresi, şifre ve kullanıcı adı bilgileri


IV. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ:
Kişisel verilerinizi hangi amaçlar ile ve hangi hukuki sebeplere dayanarak işlediğimize ilişkin bilgileri aşağıda bilgilerinize sunarız:
1.    Web sitesi üzerinden işlem yapan kullanıcıların bilgilerinin teyit edilmesi  
İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik,   İletişim, İşlem Güvenliği Verisi, Risk yönetimi Verisi
Hukuki Sebepler: i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii)  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii)  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv)  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve v)  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
2.    Kullanıcıların web sitesi aracılığıyla kullanıcılar ile hizmetin ifasına yönelik iletişim kurulabilmesi
İşlenen Kişisel Veriler:  Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem
Hukuki Sebepler : ,   i)   Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,   ii)   Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iii)   Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması  ve  i v)   İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
3.    Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdedilen sözleşmelerin koşulları ve güncel durumu ile ilgili iletişime geçilmesi, gerekli bilgilendirmelerin yapılabilmesi
İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, Finans, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem
Hukuki Sebepler: i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii)  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii)  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv)  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
4.    Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleine göre yapılan sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifa edilmesi ve hakların kullanılması  
İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, Finans, İletişim, Lokasyon, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem Verisi
Hukuki Sebepler: i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii)  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii)  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv)  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve v)  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
5.    Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kullanıcıların üyelik haklarından yararlandırılması
İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, İşlem Güvenliği Verisi, Risk Yönetimi Verisi
Hukuki Sebepler: i)  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ii)  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iii)  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve i v)  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
6.    Satın almaya ilişkin fatura ve muhasebe kayıtlarının oluşturulması
İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, Finans, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem
Hukuki Sebepler : i)   Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii)  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii)  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv)  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve v)  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
7.    Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi
İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, Finans, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem
Hukuki Sebepler: i)   Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii)  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii)  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv)  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve v)  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
8.    Kullanıcılara sunulan hizmetlerimizin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, iş geliştirme süreçlerinin yürütülmesi
İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Pazarlama Verisi
Hukuki Sebepler:   İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
9.    Yetkili makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması
İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, Finans, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, İşlem Güvenliği Verisi, Pazarlama Verisi, Risk Yönetimi Verisi
Hukuki Sebepler:  i)   Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii)  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iii)  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve i v)  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
10.    Kullanıcıların ilgi alanlarını dikkate alarak kullanıcıları ilgilenebilecek kampanyalar hakkında bilgi verilmesi ve kampanyaların aktarılması
İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Pazarlama Verisi
         Hukuki Sebepler: Açık rıza
11.    Pazar analizi, hedefleme, profilleme ve analiz çalışmaları yapılarak kullanıcıların özel tercihlerine ve ilgi alanlarınıza yönelik reklam, pazarlama ve promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi
İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Pazarlama Verisi, İşlem Güvenliği Verisi, Risk Yönetimi Verisi
Hukuki Sebepler: Açık rıza
12.    Web sitesinde işlem yapan kullanıcıların deneyiminin iyileştirilmesi, hizmetlerin bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, kullanıcı memnuniyetinin sağlanabilmesine yönelik aktivitelerin yürütülmesi ve anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlenmesi
İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği Verisi, Pazarlama Verisi, Risk Yönetimi Verisi
Hukuki Sebepler: Açık rıza
13.    Kullanıcılara tanıtım, pazarlama, reklam, kampanya ve kutlama amaçları ile ticari elektronik ileti gönderilebilmesi
Kişisel Veriler : Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Pazarlama Verisi
Hukuki Sebepler: Açık Rıza
14.    Kullanıcıların talep, öneri ve şikayetlerinin değerlendirilebilmesi
İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, İşlem Güvenliği Verisi, Risk Yönetimi Verisi
Hukuki Sebepler: i)  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ii)  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve iii)  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
15.    Hizmetlerimizi kullanırken bilgi ve işlem güvenliğinin sağlanması
İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, İşlem Güvenliği Verisi, Risk Yönetimi Verisi
Hukuki Sebepler:  i)   Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii)  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii)  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv)  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve v)  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
16.    Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, Finans, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, İşlem Güvenliği Verisi, Pazarlama Verisi, Risk Yönetimi Verisi
Hukuki Sebepler:  i)   Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii)  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii)  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv)  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve v)  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
17.    İş faaliyetlerimizin yürütülmesi ve denetimi, hizmetlerimizin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi
İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, Finans, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, İşlem Güvenliği Verisi, Pazarlama Verisi, Risk Yönetimi Verisi)
Hukuki Sebepler:  i)   Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii)  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii)  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv)  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve v)  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
18.    Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanılabilmesi
İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, Finans, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, İşlem Güvenliği Verisi, Pazarlama Verisi, Risk Yönetimi Verisi
Hukuki Sebepler:  i)   Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii)  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii)  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv)  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve v)  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusun